About مدیر سایت

ایران آوادا تنها مرجع تخصصی قالب آوادا در ایران میباشد که آموزشهای تخصصی درباره قالب آوادا، ارائه میدهد.iranavada.ir

خدمات گرید افتخار آفرین

خدمات گرید افتخار آفرین 1) هماهنگی شرکت در سمپوزیوم های علمی همراه با بازدیدهای تخصصی از کارخانجات ملی و بین المللی 2) عضویت در آکادمی تخصصی فرانگران جهت حضور در سمینارها - کارگاه [...]

خدمات گرید کار آفرین

خدمات گرید کار آفرین 1) هماهنگی شرکت در سمپوزیوم های علمی همراه با بازدیدهای تخصصی از کارخانجات ملی و بین المللی 2) عضویت در آکادمی تخصصی فرانگران جهت حضور در سمینارها - کارگاه [...]

خدمات گرید ارزش آفرین

خدمات گرید ارزش آفرین 1) هماهنگی شرکت در سمپوزیوم های علمی همراه با بازدیدهای تخصصی از کارخانجات ملی و بین المللی 2) عضویت در آکادمی تخصصی فرانگران جهت حضور در سمینارها - کارگاه [...]

خدمات گرید ارزش آفرین پلاس

خدمات گرید ارزش آفرین پلاس 1) هماهنگی شرکت در سمپوزیوم های علمی همراه با بازدیدهای تخصصی از کارخانجات ملی و بین المللی 2) عضویت در آکادمی تخصصی فرانگران جهت حضور در سمینارها - [...]

سرور گرامی،احتراما براساس خدمات مدنظر حضرتعالی و همچنین شرایط عضویت ثبت گردیده، گرید پیشنهادی سامانه برای شما "ارزش آفرین پلاس" می‌باشد.

خدمات گرید کارآفرین

انجام خدمات فرهنگی (سینما مدیریت فرانگر- کافه اقتصاد فرانگر- ورزش فرانگر-پادکست- رادیو فرانگر و...) عضویت در آکادمی تخصصی فرانگران جهت حضور در سمینارها - کارگاه ها و کلاس های آموزشی با بهره مندی از [...]

خدمات گرید ارزش آفرین

انجام خدمات فرهنگی (سینما مدیریت فرانگر- کافه اقتصاد فرانگر- ورزش فرانگر-پادکست- رادیو فرانگر و...) عضویت در آکادمی تخصصی فرانگران جهت حضور در سمینارها - کارگاه ها و کلاس های آموزشی با بهره مندی از [...]

خدمات گرید افتخارآفرین

انجام خدمات فرهنگی (سینما مدیریت فرانگر- کافه اقتصاد فرانگر- ورزش فرانگر-پادکست- رادیو فرانگر و...) عضویت در آکادمی تخصصی فرانگران جهت حضور در سمینارها - کارگاه ها و کلاس های آموزشی با بهره مندی [...]

Go to Top